Citadellkliniken

Olikstora bröst

I princip har alla kvinnor mer eller mindre olikstora bröst eller som vi kallar det bröstasymmetri.

Om bröstens olikhet är mycket stor kan detta skapa problem. Det kan orsaka kroppsliga problem i form av sned belastning på ryggen som kan ge upphov till ryggbesvär.

Oftast är det ett kosmetiskt problem med synligt olikstora bröst. I en del fall har man också en oönskad form på brösten som kan vara både spetsiga och hängiga. Detta kan korrigeras med en bröstplastikoperation.

Om det mindre bröstet har den storlek man önskar så minska man och lyfter det större och gör endast ett lyft på det mindre bröstet.

Om man däremot tycker det större bröstet är av den volym man önskar så kan man med en protes förstora det lilla bröstet. Vill man öka volymen på båda brösten väljer man olika storlek på proteserna för att korrigera asymmetrin. Om man är nöjd med formen på brösten kan snittet läggas i armhålan.

Detta provas noggrant ut vid konsultationen före operationen, man har då givetvis stora möjligheter att välja en hel del själv.

Operationen görs i narkos och man stannar en natt på kliniken. Sjukskrivningstiden är två till fyra veckor.

Citadellkliniken

Citadellkliniken Malmö

Stortorget 13

Tel 040 - 30 17 50

info@citadellkliniken.com

Citadellkliniken Landskrona

Selma Lagerlöfsv. 55

Tel 0418 - 22 000

info@citadellkliniken.com

Personalens Intranät

Klicka på länken nedan.


intranet.citadellkliniken.com